24.11.07
La flaire de vainilla
s'expandeix per l'espai.
Han sortit quatre veines d'un calaix
i m'ha entrat el record pel nas.